Informuję, iż zajęcia w formie stacjonarnej w Szkole Podstawowej w Skowarczu, pozostają zawieszone do dnia 28.06.2020r. Nauczanie zdalne pozostaje bez zmian. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu

Jolanta Hinca