Historia szkoły

admin

Szkoła w Skowarczu została wybudowana w 1895 roku. Od 1914 roku pracowało w niej czterech nauczycieli podczas wojny zredukowano etaty do dwóch. Uczęszczały do niej dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Nauczanie było zorganizowane w ośmiu oddziałach.

Przed II wojną światową dzieci pobierały naukę w języku niemieckim. Tuż przed wojną kierownikiem szkół był Niemiec o nazwisko Straus. W 1945 r. utworzono w Skowarczu polską szkołę z jednym oddziałem. Rozpiętość wiekowa uczniów była bardzo duża. W czerwcu 1946r. szkołę zamknięto na okres dziesięciu lat.

Skład pierwszej Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Skowarczu:
p. Franciszek Chamski – kierownik Szkoły
p. Jadwiga Stosik
p. Maria Karamon
p. Irena Kasprowicz

Kolejnymi Kierownikami Szkoły byli:
p. Zbigniew Chamski
p. Irena Laskowska (Fusiara)
p. Jadwiga Stosik

Dyrektorami Szkoły byli:
p. Janina Stasiak
p. Janina Jakowska
p. Anna Sądej

Obecnie Dyrektorem Szkoły jest p. Karol Gołąbek