Informacja

Jolanta Hinca

Drodzy Rodzice,
informuję, iż w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.
W związku z powyższym w Szkole Podstawowej w Skowarczu po Świętach Wielkanocnych nadal prowadzone będzie kształcenie na odległość z wykorzystaniem dotychczasowych form i metod stosowanych przez nauczycieli naszej szkoły.
Jednocześnie proszę, o uwzględnienie zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz zobowiązuję nauczycieli do uwzględnienia aktualnych zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor itp.) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także sytuacji rodzinnej.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu

Może zainteresują Cię także ...