Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

admin

Trwa rekrutacja do 1-wszej klasy oraz grupy zerowej.

Wszelkie dokumenty i informacje dostępne są w zakładce „rekrutacja”.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego oddziału przedszkolnego „0” przy Szkole Podstawowej w Skowarczu na rok 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego        w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca-
do 29 marca br.

Od 23 lipca br.
do 2 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola   i oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ust.2 ustawy Prawo oświatowe

do 16 kwietnia br.

do 9 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia br.
do godz. 14:00

13 sierpnia br.
do godz. 14:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 kwietnia br.
do 10 maja br.

Od 13 sierpnia br.
do 21 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 maja br.
do godz. 14:00

23 sierpnia br.
do godz. 14:00

                          Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu

 

                         mgr Karol Gołąbek

 

 

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klasy I

Szkoły Podstawowej w Skowarczu rok 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca-
do 29 marca br.

Od 23 lipca br.
do 2 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ust.2 ustawy Prawo oświatowe

do 16 kwietnia br.

do 9 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia br.           do godz. 14:00

13 sierpnia br.
do godz. 14:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 kwietnia br.
do 10 maja br.

Od 13 sierpnia br.
do 21 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 maja br.
do godz. 14:00

23 sierpnia br.
do godz. 14:00

                        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu

 

                        mgr Karol Gołąbek

 

Może zainteresują Cię także ...