Kategoria

Informacje

 • Drodzy Rodzice, zgodnie z harmonogramem rekrutacji poniżej zamieszczam listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Skowarczu w roku szk. 2020/2021. Proszę do dnia 11.05.2020r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka wysyłając informację mailową na adres: spskowarcz@wp.pl Z…

 • Informacje

  Informacja

  Jolanta Hinca

  Drodzy Rodzice, informuję, iż w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.…

 • Informacje

  Zdalne nauczanie

  Jolanta Hinca

  Drodzy Rodzice,od 25.03.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN nauka w Szkole Podstawowej w Skowarczu będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Tygodniowy zakres materiału dla każdej klasy obejmuje projekt tygodniowy zgodny z podstawą programową kaształcenia ogólnego określony…

 • Informacje

  Komunikat !

  Jolanta Hinca

  Drodzy Rodzice! W związku z koronawirusem Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych w całej Polsce od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) W czwartek – 12 marca 2020r. oraz piątek – 13 marca 2020r. w Szkole Podstawowej w…

 • Informacje

  ZBIÓRKA NA RZECZ HOSPICJUM

  Jolanta Hinca

  Odpowiadając na apel fundacji, w Szkole Podstawowej w Skowarczu prowadzona jest zbiórka na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom. Informacje i zbiórka rzeczy: Jolanta Hinca, wych. kl.2Zachęcamy do pomocy 💙

 • Informacje

  Świetlica

  Jolanta Hinca

  Mając na uwadze prośby Rodziców informujemy, że Szkoła Podstawowa w Skowarczu zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas objętych jej strukrurą organizacyjną po zakończonych zajęciach dydaktycznych od poniedziałku do czwartku do godz. 16:00, w piątki do godz. 15:00. Podstawa prawna: art.…